آجر نسوز نما مشبک انگلیسی

کد محصول M06 مشبک انگلیسی

توضیحات

مشبک انگلیسی

محاسبه تعداد قالب آجر در یک متر مربع با احتساب بند یک سانتیمتری در طرفین میباشد .

یک دیدگاه بنویسید