آجر نسوز نما آمریکایی رندوم

کد محصول S23 پلاک نسوز آمریکایی راندوم

توضیحات

پلاک نسوز آمریکایی راندوم
محاسبه تعداد قالب آجر در یک متر مربع با احتساب بند یک سانتیمتری در طرفین میباشد .

یک دیدگاه بنویسید